Maa, 22 Apr 2024

  

Member of
Mundikat


Member of


RAS INFO > DE BURMEES > GENETISCH

Genetisch gezien behoort de Burmees, net als de Siamees, tot de albinoserie, waarin we de volgorde van dominantie aantreffen:
Volledig gekleurd (aangeduid door een C)
Burmese aftekening (aangeduid door een cb)
Siamese aftekening (aangeduid door een cs)
Albino met blauwe ogen (aangeduid door ca)
Albino met roze ogen (aangeduid door c)

De recessieve genen voor Burmese en Siamese aftekening onderdrukken de volledige pigmentvorming, zodat de kat niet helemaal egaal gekleurd is, maar alleen de uiteinden een lichtere kleur krijgen en het lichaam nog minder kleur vertoont. Voor de Siamees geldt dit sterker dan voor de Burmees. Zo wordt een genetisch zwarte kat met twee genen voor Burmese aftekening een bruine Burmees (genotype aacbcbDD). Op dezelfde manier gaat dit op voor een seal-point Siamees (genotype aacscsDD). Van een bruine Tonkanees is het genotype aacbcsDD, van een effen zwarte kat aaCCDD (aa staat voor "non-agouti", DD voor "onverdund").

C is volledig dominant ten opzichte van cb, cs, ca en c. cb is echter niet volledig dominant ten opzichte van cs, zodat een hybride van cb met cs (een Tonkanees) er uitziet als een tussenvorm tussen de Burmees en de Siamees. Kruisingen van twee Tonkanezen leveren Burmese, Tonkanese en Siamese gekleurde kittens op (in de verhouding 1:2:1). Deze genetische achtergrond wordt door de geschiedenis van Wong Mau en de eerste Burmezen bevestigd.

Bevriende catteries
Alchymists
Brookside
Emibell
Niraja
Zebdaj
Member of
Nederlandse Burmezen Club


Member of
Ocicat Club
Holland


© 2006-2024 Cattery Nimble Nymph - Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Privacy Statement