Din, 30 Mei 2023

  

Member of
Mundikat


Member of


GEVAREN


Er zijn vele voor de kat giftige planten, zowel kamer- als tuinplanten. De meeste katten zullen aan de hieronder genoemde planten niet komen, maar de mogelijkheid is natuurlijk niet uitgesloten dat ze spelend met gebroken takjes, loten, grote zaden of peulen wellicht toch giftige sappen binnen krijgen. Blijf dus daarop attent!

Het is het beste om de kat te verbieden van welke plant dan ook te eten of ermee te spelen, met uitzondering uiteraard van zijn eigen graspol. Vooral op de gedragingen van kittens dient men bijzonder te letten, daar zij de gewoonte hebben dikwijls te spelen met en te knabbelen aan alles wat plant is. Vergiftiging door planten is gelukkig nogal zeldzaam.

© 2006-2023 Cattery Nimble Nymph - Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Privacy Statement