Vri, 19 Jul 2024

  

Member of
Mundikat


Member of


RAS INFO > FLAT CHESTED KITTEN-SYNDROOM

Een kitten wordt geboren met een normale, ovale borstkas. Na enkele dagen tot weken verandert de vorm van de borstkas zich. Deze wordt breder, platter en kan zelfs indeuken. De officiele term is “Pectus Excavatum” oftewel platte borstkast. De aandoening komt in verschillende gradaties voor. Soms is het zo mild, dat het niet wordt waargenomen. In andere gevallen is het zo ernstig dat de overlevingskans van een kitten vrijwel nihil is. Deze aandoening is bekend bij vele kattenrassen, maar ook bij rasloze katten en bij honden.


Hoewel er nog niet bewezen is dat deze aandoening erfelijk is, komt het in sommige familielijnen méér voor dan in andere. Ook bij rassen met een beperkte genenpoel lijkt dit vaker voor te komen. Zo lijkt men er toch van overtuigd dat er een erfelijke component aanwezig is. Naast die erfelijke factor, denkt men ook andere oorzaken te kunnen aanwijzen. Zo zou een calcium tekort bij de zwangere poes een factor kunnen zijn. Of een mindere kwaliteit moedermelk of zelfs een te zwakke melkproductie. Ook zouden niet snel genoeg meegroeiende borstspieren het kraakbeen kunnen vervormen. Verder zou een te harde of gladde ondergrond voor de kittens een oorzaak kunnen zijn. Of een bacterie of virus.

Door de abnormale vervorming van de borstkas wordt de ontwikkeling van hart en longen sterk belemmerd. Het aangedane kitten kan niet goed in- en uitademen. Het krijgt te weinig zuurstof binnen, waardoor het sneller ademt, soms naar adem hapt en zo uitgeput raakt. Zogen is ook een probleem en het diertje blijft achter in groei. Er is, naast behandeling van de borstkast, dus ook dringend bijvoeding nodig.

Zoals gezegd komt de aandoening in verschillende gradaties voor. In heel lichte gevallen wordt er niks gedaan en groeit het kitten er met tijd overheen. In heel ernstige gevallen is het dier laten inslapen een moeilijke, maar vriendelijker optie. Dit zal echter altijd in overleg met uw dierenarts gebeuren. Voor alle gevallen er tussen in is het mogelijk om zowel de overlevingskansen als de levenskwaliteit en levensverwachting te vergroten door het kitten te helpen.

Doordat het kitten op z'n borst ligt, kan het nòg moeilijker in- en uitademen. Het krijgt daarom een soort harnasje aan. Hierbij moet goed opgelet worden dat het borstbeen nog wel naar buiten uitsteekt, zodat het niet verder naar binnen wordt gedrukt.

Het harnasje moet goed passen en mag niet spannen. Het helpt het kitten door de druk op de borstkas te verlichten en het duwt de zijkant wat naar binnen. Hierdoor wordt het ademhalen gemakkelijker. Ook wordt het kitten zo min of meer verplicht om op z'n zij te slapen. Daarnaast kunnen de kittens gedwongen worden wat meer hun pootjes te gebruiken (door ze wat verder van de moeder afleggen, ze laten stappen terwijl je ze ondersteunt) om hun spieren te ontwikkelen en te versterken. Ook het veelvuldig masseren van pootjes en borstkast wordt aangeraden om de spieren los en soepel te maken.
Naast dit alles wordt het kitten bijgevoerd, desnoods met sondevoeding. Ze gebruiken veel meer energie dan niet aangedane kittens en hebben de extra energie hard nodig om alleen maar bij te blijven, laat staan dat ze groeien.
Echter niet alle kittens verdragen het harnasje en sommige zullen er ernstig door van streek raken. In zo'n geval heeft een harnasje een averechtse werking, want door de tegenstand raakt het kitten over de toeren en vermoeid. En dat heeft weer effect op het energie verbruik, het voeden en het groeien.

Als de kittens 3 weken overleven, is de kans zeer groot dat de borstkas (in lichte gevallen) de normale vorm terug krijgt of (in ernstiger gevallen) wat vlak blijft zonder verdere bijverschijnselen. Helaas is er geen garantie en kunnen in ernstige gevallen de kittens na 12 tot 18 weken alsnog overlijden. Een kitten dat FCK-syndroom overleeft, kan een normaal leven leiden, op voorwaarde dat het hart en de longen niet beschadigd zijn. Als het kitten rent en speelt zonder buiten adem te raken of snel moe te worden, is het naar alle waarschijnlijk in orde. Uw dierenarts kan het kitten desgewenst nauwkeuriger onderzoeken.

Het THINK-Project is opgericht om fondsen te werven en gegevens te verzamelen zodat een academisch onderzoek kon worden gestart naar borstkast afwijkingen bij kittens en met name het FCK-syndroom. Hun doelstellingen zijn:

de specifieke borstkastafwijkingen identificeren
dierenartsen, fokkers en geïnteresseerden informeren over de afwijkingen en mogelijke behandelingen
het financiëren van het multi-disiplinair benaderen van te onderzoeken problemen
het identificeren van oorzaken met het doel te kunnen voorkomen en behandelen


Deze organisatie is in 2005 in Groot-Brittanië opgericht en is door een ieder te ondersteunen door lid te worden of een donatie te doen. Ook kun je helpen door een vragenlijst in te vullen. Ze hebben informatie nodig over nestjes waarin FCK-syndroom voorkomt, maar ook over nestjes die daarvan vrij zijn. Zo willen ze een grote hoeveelheid gegevens verzamelen voor onderzoek en controle. Alle ingezonden gegevens worden vertrouwelijk behandeld, je hoeft zelfs je naam niet door te geven als je dat niet wilt. Verdere informatie en de mogelijkheid om geld te doneren vind je op de Think-website:www.questor-cp.co.uk/think/

Bevriende catteries
Alchymists
Brookside
Emibell
Niraja
Zebdaj
Member of
Nederlandse Burmezen Club


Member of
Ocicat Club
Holland


© 2006-2024 Cattery Nimble Nymph - Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Privacy Statement